02538209030

کاربرد فنر در صنعت

کاربرد فنر در صنعت
خلاصه

فنر بندی برای خودروهایی که با شتاب نسبی زیادی حرکت می کنند به دلایل زیر ضروری میباشد الف: جذب ضربات چرخ که از جاده وارد می شود و کاستن انتقال ان به اتاق و سرنشینان

3 2 98

کاربرد فنر در صنعت
فنرها در تمامی صنایع به نوعی کاربرد دارند. به همین دلیل انواع مختلفی از فنر تولید می شود تا مناسب استفاده برای صنایع و قطعات مختلف باشد و صنعت فنر سازی به یک صنعت تخصصی و حرفه ایی تبدیل شده است. تقریبا هر قطعه یا وسیله مکانیکی را باز کنید فنر در آن قرار قرفته است. برخی از کاربردهای مهم فنر در ادامه آمده است.

فنر بندی برای خودروهایی که با شتاب نسبی زیادی حرکت می کنند به دلایل زیر ضروری میباشد
الف: جذب ضربات چرخ که از جاده وارد می شود و کاستن انتقال ان به اتاق و سرنشینان 
ب: استهلاک ضربات چرخ ها و جلوگیری از انتقال ان ها به اتصالات و مفصل ها 
ج: فشردن دائم چرخ ها به سطح زمین و نتیجه افزایش نیروی کششی چرخ ها محرک 
د: تماس چرخ های جلو با سطح جاده و تسلط راننده بر هدایت و کنترل بهتر خودرو
وزن فنر بندی شده : وزن قسمت هایی از خودرو که روی فنرها قرار دارد را گویند
وزن فنر بندی نشده : وزن قسمت هایی از خودرو که زیر فنرها قرار دارد
فنر سخت شونده : فنری که با نیروی کم تغییرات طولی زیادی داشته باشد و با افزایش نیرو تغییرات طولی ان کاهش یابد فنر سخت شونده گویند این فنردر خودروهای سنگین کاربرد دارد 
فنر نرم شونده : فنری که ابتدا در مقابل بار کم دارای تغییرات طولی کم و سپس با افزایش بار دارای تغییرات طولی زیادی باشد فنر نرم شونده گویند

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)